Ouderraad

De ouderraad (OR) van de Rietendakschool bestaat uit een wisselend aantal ouders van kinderen uit verschillende groepen, die zich vrijwillig aanmelden. De OR organiseert schoolbrede activiteiten voor leerlingen, team en ouders. De ouderraad wil hiermee de samenwerking en communicatie tussen ouders en school en ouders onderling bevorderen.
Wat doet de ouderraad dit jaar?

De ouderraad organiseert dit schooljaar de kerstborrel voor ouders, de avondvierdaagse en het jaarlijkse spetterende afsluitende zomerfeest. Ook is er een versiercommissie die de school voor de diverse thema’s en activiteiten feestelijk aankleedt. Samen met vele andere ouders, die aangegeven hebben graag te willen helpen, kunnen de OR leden deze activiteiten uitvoeren.  Verder beheert de ouderraad de vrijwillige ouderbijdrage.

Hoe gaat de ouderraad te werk?
De ouderraad vergadert zes maal per jaar en onderling verdelen we de taken. Bij de vergaderingen is vertegenwoordiging van het team aanwezig.

De ouderraad bestaat uit maximaal 8 ouders, waarbij we een goede afspiegeling van de groepen nastreven. Elk jaar kunnen ouders zich aanmelden om mee te doen, bij teveel aanmeldingen vindt selectie plaats.

Achteraan van links naar rechts: Ruud Gelissen, Yttje Marieke Dijk en Marcel Gijsen
Zittend: links Nathalie Houwen en rechts Katrien de Witte

Ouderraad 2016/2017

Voorzitter: Yttje Marieke Dijk
Secretaris: Ruud Gelissen
Penningmeester: Marcel Gijsen
Algemeen lid: Nathalie van Dijk
Algemeen lid: Ilhem Bannany
Algemeen lid: Vacant

Teamvertegenwoordiging: Ineke Dekker

In de ouderraad is nog één vacature, waarvoor je je kan aanmelden bij één van de leden van de ouderraad.

Hulp is heel erg welkom!