Brede School Academie (BSA) bij de Rietendakschool (+filmpje!)

In de Rietendakschool is een locatie van de Brede School Academie (BSA) gevestigd. De BSA is bedoeld voor kinderen uit groep 6,7 en 8 en de brugklas die het denkniveau en de werkhouding hebben om naar havo of vwo kunnen, maar die door een taalachterstand hier toch moeite mee zullen hebben.

Op de BSA krijgen zij de gelegenheid om te werken aan hun taalvaardigheid, zodat ze hun talenten volop kunnen ontwikkelen. De BSA geeft les in woordenschat, begrijpend lezen en kennis van de wereld. Allemaal belangrijke vaardigheden, nodig voor een succesvolle schoolloopbaan. De lessen vinden plaats na schooltijd, op twee middagen van de week.

Ter promotie van de BSA Noordwest werd het volgende filmpje gemaakt: http://youtu.be/xX0DLjzSfxk